Hotline Lạc Hồng Viên: 0915 636 098 (24/24)

Dịch vụ cũng giỗ Online tại Lạc Hồng Viên

Với mục đích thuận tiện cho con cháu tỏ lòng biết ơn tới những người thân đã mất mà không thể về trực tiếp thắp hương tai phần mộ, Lạc Hồng Viên đang xây dựng dịch vụ thắp hương hoa online. Với dịch vụ này thì những ngôi mộ đặt tại Công Viên nghĩa Trang Lạc Hồng Viên ngoài […]